Internetové odkazy (Buddhismus)

 

1) The pali Tipitaka:

a) Roman

b) Sinhala

c) Myanmar

 

2) Buddha Jayanthi Edition of Tipitaka in Sinhala - zde (v pdf verzi)

3) Pali Canon Online Database - zde

    (obsahuje nezkrácené vydání Tipitaky v pali v latince!!!)

4) eTipitaka quotation (World Tipitaka edition) - zde

5) Tipitaka in Myanmar - zde

6) The Chinese Buddhist Canon 大藏經 Dàzàngjīng - zde

7) Pirith / Paritta

    a) zde (audio, text v pali v sinhálském písmu)

    b) zde (audio)

    c) zde (audio v dobré kvalitě, pali)

    d) zde (texty v pali v latince, pdf);
        The Book of Protection: zde (anglický překlad recitací - on-line), zde (pdf);

        The Safeguard Recitals: zde (pdf)

    e) Pali chanting - zde (pali/english/mp3)

    f) Bodhi Puja - zde ; Funeral Chanting - zde (Anandajoti Bhikkhu, pdf: pali/English/Chinese);
    Overnight chanting - zde

    g) Denní a ochranné recitace - Kanduboda - zde (pdf, Pali/English/Czech)

    h) 大悲咒 - čínská verze (YouTube); přepis do latinky - zde

8) Dhammapada

    a) https://ccbs.ntu.edu.tw/new/lesson/pali/reading/gatha1.htm 
    (gramatický rozbor a překlad, anglicky; pro další verše změňte číslo gathy 1 - 423 na konci linku:

    např.https://ccbs.ntu.edu.tw/new/lesson/pali/reading/gatha33.htm)

    b) The Dhammapada A New Edition edited by Ānandajoti Bhikkhu - zde

    c) Český překlad - Štěpán Chromovský - zde

9) Dhammatalky (přednesy dhammy)

    ctihodný Dhammadípa, Pemasiri, Sujiva) - zde

 

10) Abecední seznam sutt - zde

 

11) Dictionary of Chinese Characters variant - zde

 

12) Chinese books (skeny) - zde

 

13) Buddhovy rozpravy (český překlad od Štěpána Chromovského) - zde